perjantai, 11. tammikuu 2019

Lisenssinostajat seuroittain 2019

AnsU:

Hakkarainen Petri     24.5.1976

16.3       (-76/97,96) 210 kg M40SE (90+120 M40SE) 234,663 p.

30.6       (-76/98,30) 210 kg (90+120) 234,354 p.

==================================

KJ:

Anttila Julia          1.1.2002

23.2  (-02/63,9) 128 kg (52+76) 166,33 p.  ( jv )

23.3    (-02/63,51) 135 kg (55+80) 176,071 p.

4.5     (-02/61,9) 140 kg (58+82) 185,474 p.

---------------------------------------------------------------------------------------

Aro Aleksi            2005

10.2       (-05/86,10) 91 kg (36+55) 107,393 p.

----------------------------------------------------------------------------------------

Heikkilä Daniel            2005

10.2      (-05/48,00) 100 kg (42+58) 173,137 p.

------------------------------------------------------------------------------------------

Heikkinen Jani    27.7.1994

26.1    (-94/105,30) 321 kg (143+178) 349,559 p.

17.2     (-94/105,49) 321 kg (144+177) 349,349 p

12.4      (-94/107,81) 329 kg (145+184) 355,53 p.

7.9       (-94/104,92) 326 kg (142+184) 355,433 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Heikkinen Janne

21.2     (-68/101,62) 140 kg (60+80) 154,34 p.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hietala Simo       3.6.1979

17.1   (-79/87,18) 160 kg (70+90) 187,740 p.

26.1     (-79/86,24) 163 kg M40SE (73 M40SE+90 M40SE) 192,217 p.

11.3     (-79/87,58) 165 kg (75+90) 193,204 p.

13.4     (-79/89,22) 172 kg (77+95) 199,733 p.

30.6      (-79/86,87) 176 kg (76+100) 206,851 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jäppinen Elisa    21.4.2005

26.1    (-05/55,71) 86 kg (36+50) 122,069 p.

9.2       (-05/55,33) 92 kg (40+52) 131,207 p.

11.3     (-05/56,8) 88 kg (40+48) 123,264 p.

23.3      (-05/56,55) 90 kg (40+50) 126,444 p.

4.5        (-05/59,21) 89 kg (41+48) 121,277 p.

8.6        -05/58,81) 97 kg (43+54) 132,763 p.

24.7       (-05/58,10) 91 kg (41+50) 125,549 p.

7.9        (-05/59,13) 100 kg (45+55) 136,385 p.

------------------------------------------------------------------------------------------

Kainu Olli                  1989

23.3      (-89/84,11) 185 kg (80+105) 220,753 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kangas Jarkko    11.4.1978

26.1    (-78/109,10) 220 kg (100 M40SE+120) 236,853 p.

21.2     (-78/108,20) 220 kg (95+125) 237,468 p.

16.3     (-78/107,90) 229 kg M40SE (102 M40SE+127 M40SE) 247,400 p.

23.3     (-78/106,43) 228 kg (103 M40SE+125) 247,411 p.

13.4     (-78/101,1) 230 kg M40SE (100 M40SE+130 M40SE) 254,025 p.

18.6     (-78/103,36) 215 kg (95+120) 235,61/270,72 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kumpula Anne     2.8.1969

11.3      (-69/84,57) 94 kg (37+57) 106,126 p.

16.3      (-69/84,13) 96 kg N50SE (40 N50SE+56 N50SE) 108,615 p.

14.4       (-69/84,02) 100 kg (42+58) 113,201 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kähtävä Aki       20.10.1964

26.1    (-64/112,40) 145 kg (60+85) 154,715 p.

11.3     (-64/113,47) 141 kg (61+80) 150,037 p.

12.4     (-64/106,96) 150 kg (65+85) 162,508 p

------------------------------------------------------------------------------------------

Kähtävä Janne   24.9.2002

26.1    (-02/71,20) 154 kg (67+87) 200,891 p.

11.3     (-02/74,86) 158 kg (68+90) 200,274 p.

23.3     (-02/75,32) 163 kg (71+92) 205,911 p.

5.5        (-02/77,87) 164 kg (72+92) 203,472 p.

8.6        (-02/76,75) 160 kg (70+90) 200,055 p.

24.7      (-02/76,30) 158 kg (71+87) 198,185 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kyösti Hanna     2003

9.2                (-03/52,96) 75 kg (29+46) 110,339 p.        

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kyösti Juho    3.7.2006

17.1   (-06/47,70) 66 kg (30+36) 114,880 p.

26.1    (-06/47,42) 66 kg (31+35) 115,459 p.

10.2     (-06/47,70) 68 kg (31+37) 118,362 p.

11.3     (-06/49,07) 70 kg (32+38) 118,973 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kyösti Katri                  2005

9.2       (-05/47,56) 60 kg (25+35) 95,804 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Liius Jonna           31.1.1985

26.1    (-85/110,18) 134 kg (59+75) 139,140 p.

23.3     (-85/112,30) 127 kg (55+72) 131,320 p.

8.6       (-85/112,25) 132 kg (58+74) 136,503 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Luokkanen Nea             2005

9.2       (-03/54,07) 83 kg (36+47) 120,303 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Manderbacka Mervi     xx.x.1982

17.1   (-82/92,93) 105 kg (40+65) 114,435 p.

13.4    (-82/93,44) 105 kg (40+65) 114,222 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Manderbacka Miro   7.10.2005

26.1    (-05/65,76) 132 kg (56+76) 180,821 p.

10.2    (-05/66,49) 132 kg (58+74) 179,553 p.

11.3     (-05/67,44) 130 kg (57+73) 175,26 p.

23.3     (-05/66,94) 140 kg (60+80) 189,625 p.

5.5       -05/66,3) 142 kg (60+82) 193,506 p.

18.5      (-05/66,81) 143 kg (65+78) 193,926 p.

8.6         (-05/67,88) 144 kg (64+80) 193,350 p.

30.6        (-05/68,78) 152 kg (67+85) 202,442 p

24.7        -05/69,40) 149 kg (66+83) 197,365 p.

7.9          (-05/71,74) 153 kg (70+83) 198,703 p.

------------------------------------------------------------------------------------------

Nauha Helmi             2003

9.2      (-03/73,29) 90 kg (45+45) 108,450 p.

4.5       (-03/74,26) 127 kg (56+71) 152,033 p.

20.7     -03/74,65) 135 kg (58+77) 161,193 p.

17.8      (-03/74,59) 135 kg (60+75) 161,257 p.

7.9        (-03/74,79) – (0+0)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nevanperä Tiina     9.2.1969

17.1   (-69/65,00) 94 kg (39+55) 120,922 p.

11.3    (-69/66,35) 84 kg (34+50) 106,781 p

16.3     (-69/64,71) 90 kg N50SE (37 N50SE+53 N50SE) 116,081 p.

14.4      (-69/63,11) 86 kg N50SE (37 N50SE+49 N50SE) 112,592 p.

15.6      (-69/66,02) 92 kg (39+53) 117,28/150,01 p.

------------------------------------------------------------------------------------------

Niemelä Fanni     9.3.1997

26.1    (-97/64,58) 154 kg (67+87) 198,863 p.

16.2     (-97/63,33) 148 kg (64+84) 193,356 p.

16.3     (-97/63,50) 145 kg (65+80) 189,131 p.

18.5      -97/65,40) – (-+0)

------------------------------------------------------------------------------------------

Niemelä Satu    6.4.1968

26.1      (-68/54,48) – (-+0)

14.4      (-68/53,68) 115 kg (50+65) 167,548 p.

18.5       (-68/54,86) 117 kg (50+67 N50SE) 167,857 p.

15.6       -68/53,64) 116 kg (50+66) 169,10/219,32 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Niemi Hannu     1.10.1982

26.1      (-82/95,28) 200 kg (92+108) 225,919 p.

16.3       (-82/96,44) 201 kg  (95+106) 225,966 p.

13.4       (-82/96,47) 196 kg (90+106) 220,318 p.

30.6       (-82/94,43) 180 kg (80+100) 204,060 p.

------------------------------------------------------------------------------------------

Niemi Heikki T.            1980

21.2      (-80/74,03) 115 kg (50+65) 146,682 p.

11.3      (-80/73,55) 145 kg (70+75) 185,629 p.

13.4       (-80/72,77) 100 kg (70+30) 128,803 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Niemi Juha      12.4.1957

17.1   (-57/79,60) 133 kg (58+75) 163,123 p

18.1   (-57/79,56) 120 kg (50+70) 147,216 p.

----------------------------------------------------------------------------------------

Niemi Katja    7.2.1983

17.1   (-83/89,94) 71 kg (29+42) 78,279 p.

11.3    (-83/88,13) 77 kg (32+45) 85,537 p.

13.4    (-83/86,01) 78 kg (32+46) 87,468 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Puoliväli Jenni    26.6.1990

26.1    (-90/57,4) 144 kg (65+79) 200,282 p.

16.2      (-90/58,35) 150 kg (67+83) 206,364 p.

23.3       (-90/60,35) 155 kg (70+85) 208,640 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

===================================

LoVe:

Andersson Raimo     14.6.1956

26.1    (-56/88,07) 120 kg (55+65) 140,158 p.

16.3      (-56/86,50) – (55+0)

------------------------------------------------------------------------------------------

Duangprom Suthat    3.8.1993

26.1     (-93/74,75) 215 kg (95+120) 272,748 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Etelämäki Pentti    27.3.1963

18.1   (-63/83,05) 147 kg (65+82) 176,490 p.

26.1    (-63/81,72) 152 kg (72+80) 183,954 p.

9.3      (-63/82,7) 155 kg (70+85) 186,481 p.

16.3      (-63/80,76) 156 kg (70+86) 189,921 p.

12.4     (-63/83,1) 158 kg (71+87) 189,641 p.

30.6      (-63/80,62) 153 kg (70+83) 186,432 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Forsell Mikko-Pekka     27.6.1978

18.1   (-78/79,64) 181 kg (81+100) 221,937 p.

26.1     (-78/79,65) 185 kg (85+100) 226,827 p.

23.2      (-78/78,9) 186 kg (80+106)  229,176 p.

16.3      (-78/79,02) 180 kg (80+100) 221,607 p.

13.4      (-78/79,87) 182 kg (81+101) 222,832 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Haapoja Paula   2.11.1973

26.1     (-73/69,26) 68 kg (27+41) 84,4 p.

23.2     (-73/67,7) 75 kg (32+43) 94,261 p.

9.3        (-73/68,4) 78 kg (30+48) 97,474 p.

16.3      (-73/69,86) 78 kg (35+43) 96,362 p.

14.4      (-73/68,09) 82 kg (35+47) 102,731 p.

30.6       (-73/67,13) 77 kg (32+45) 97,235 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Harju Marika      23.4.1972

23.3     (-72/58,94) 82 kg (36+46) 112,071 p.

14.4     (-72/59,79) 91 kg (39+52) 123,224 p.

16.6      (-72/58,43) 94 kg (41+53) 129,20/159,31 p.

30.6     (-72/59,80) 90 kg (40+50) 121,856 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Jokela Jorma     26.3.1964

26.1    (-64/87,96) 190 kg M55SE (85 M55SE+105) 222,041 p.

16.3     (-64/88,43) 177 kg (77+100) 206,354 p.

12.4     (-64/87,39) 173 kg (76+97) 202,771 p.

15.6      (-64/87,90) 177 kg (77+100) 206,91/286,57 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Karhula Hannu    30.6.1959

26.1     (-59/72,95) 143 kg (65+78) 183,927 p.

16.3     (-59/73,50) 138 kg (63+75) 176,736 p.

12.4     (-59/71,69) 138 kg (63+75) 179,286 p.

14.6      (-59/71,45) 138 kg (63+75) 179,65/271,99 p.

30.6      (-59/71,47) 140 kg (64+76) 182,221 p.

18.8      (-59/72,10) 0 (ei nostanut)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kiviniemi Marko   9.7.1967

26.1    (-67/77,31) 166 kg (75 M50SE+91) 206,747 p.

23.2    (-67/75,7) 130 kg (65+65) 163,769 p.

14.4     (-67/72,87) 160 kg M50SE (75 M50SE+85 M50SE) 205,922 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Korri Juha     10.2.1963

18.1   (-63/97,67) 195 kg (84+111) 218,148 p.

26.1     (-63/97,30) 191 kg (85+106) 213,985 p.

23.2     (-63/95,9) 191 kg (84+107) 215,198 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lemström Jarmo     19.4.1960

16.3      (-60/68,52) 150 kg (66+84) 200,243 p.

12.4      (-60/68,05) 144 kg (64+80) 193,051 p.

30.6       (-60/66,25) 70 kg (35+35) 95,436 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Niemelä Heikki                   1947

12.4          (-47/79,85) 115 kg (50+65) 140,818 p.

18.5           (-47/82,10) 138 kg (60+78) 166,626 p.

12.6            (-47/80,16) 131 kg (56+75) 160,09/312,66 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Niemi Mikko              23.10.1965

23.2     (-65/135,0) 130 kg (60+70) 132,956 p.

9.3       (-65/133,5) 165 kg (75+90) 169,083 p.

14.4      (-65/133,08) 155 kg M50SE (70 M50SE+85 M50SE) 158,925 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nissilä Riikka                   1984

13.4       (-84/68,58) 107 kg (49+58) 133,522 p.

30.6        (-84/69,79) 110 kg (50+60) 135,968 p.

22.8         (-84/69,45) 114 kg (52+62) 141,284 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nissilä Veli-Matti      21.4.1983

26.1      (-83/91,65) 190 kg (85+105) 218,083 p.

23.2      (-83/92,2) 195 kg (85+110) 223,257 p.

23.3       (-83/93,33) 207 kg (92+115) 235,796 p.

13.4       (-83/93,83) 205 kg (95+110) 233,006 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ojala Matti              20.1.1963

26.1     (-63/131,75) 198 kg M55SE (87 M55SE+111 M55SE) 203,390 p.

16.3     (-63/133,33) 208 kg M55SE (88 M55SE+120 M55SE) 213,195 p.

12.4      (-63/133,4) 195 kg (85+110) 199,852 p.

15.6      (-63/132,13) 195 kg (80+115) 200,20/282,48 p.

30.6       (-63/135,13) 211 kg M55SE (90 M55SE+121 M55SE) 215,762 p.

------------------------------------------------------------------------------------------

Rautapuro Heikki    14.9.1968

26.1     (-68/80,98) 170 kg M50SE (75+95 M50SE) 206,681 p.

16.3     (-68/80,18) 172 kg M50SE (76 M50SE+96 M50SE) 210,170 p.

14.4      (-68/79,97) 180 kg M50SE (80 M50SE+100 M50SE) 220,242 p.

15.6      (-68/80,42) 184 kg M50SE (81 M50SE+103 M50SE) 224,49/291,16 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Santala Jani     30.1.1987

18.1   (-87/117,18) 200 kg (80+120) 210,947 p.

26.1    (-87/118,22) 202 kg (80+122) 212,567 p.

9.3       (-87/119,0) 210 kg (85+125) 220,614 p.

23.3     (-87/118,80) 220 kg (90+130) 231,218 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Savolainen Tuomas   28.6.1985

26.1    (-85/101,51) 237 kg (107+130) 261,376 p.

23.3      (-85/99,45) 235 kg (102+133) 261,113 p.

8.6        (-85/100,40) 240 kg (105+135) 265,738 p.

7.9        (-85/99,67) 227 kg (102+125) 252,018 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Särkilä Jorma    19.5.1976

26.1     (-76/129,70) 160 kg (70+90) 164,852 p.

23.3       (-76/131,78) 200 kg (90+110) 205,435 p.

13.4       (-76/130,89) 180 kg (80+100) 185,129 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ylimäki Petri     10.10.1977   

26.1     (-77/89,28) 211 kg (96+115) 244,949 p.

7.2     (-77/91,90) 218 kg (98+120) 249,933 p.

13.4     (-77/87,88) 225 kg (100+125) 263,052 p.

7.9       (-77/90,16) 227 kg (104+123) 262,393 p.

===================================

RK:

Ainali Jukka      23.5.1964

26.1    (-64/96,64) 150 kg (60+90) 168,495 p.

21.2     (-64/96,80) 145 kg (60+85) 162,774 p.

16.3     (-64/96,00) 163 kg (64+99) 183,575 p.

12.4      (-64/96,72) 171 kg (70+101) 192,022 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Heikkilä Sakari    14.1.1957

26.1     (-57/107,30) 168 kg M60SE (68 M60SE+100 M60SE) 181,823 p.

21.2      (-57/106,37) 170 kg (69+101) 184,507 p.

16.3      (-57/101,97) 166 kg M60SE (66 M60SE+100 M60SE) 182,779 p.

12.4      -57/106,33) 165 kg (65+100) 179,103 p.

8.6        (-57/106,33) 168 kg (68+100) 182,359 p.

14.6      (-57/106,55) 158 kg (68+90) 171,39/268,74 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hihnala Jaakko   15.3.1989

26.1     (-89/81,00) 195 kg (85+110) 237,045 p.

20.4    (-89/88,50) 220 kg (97+123) 256,395 p.

30.6    -89/87,78) 215 kg (98+117) 251,490 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Jurgenson Gerta  19.5.2006

9.2      (-06/60,34) 94 kg (45+49) 126,543 p.

16.3     (-06/62,16) 102 kg (46+56) 134,782 p.

6.4        (-06/62,00) 108 kg (48+60) 142,938 p.

4.5        (-06/62,94) 117 kg (55 N15SE+62) 153,428 p.

30.6       (-06/64,55) 117 kg (56+61) 151,125 p.

24.7        (-06/62,70) –

22.8        (-06/63,12) 111 kg (51+60) 145,308 p.

7.9          (-06/62,9) 105 kg (50+55) 137,745 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Keskisipilä Olli   27.4.1988

22.8       -88/72,62) 185 kg (85+100) 238,568 p.

7.9         (-88/71,74) 187 kg (87+100) 242,86 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Korkeasaari Pirjo    22.7.1970

16.3      (-70/82,02) 100 kg N45SE( 40 N45SE+60 N45SE) 114,349 p.

14.4      (-70/80,74) 104 kg N45SE (42 N45SE+62 N45SE) 119,735 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Koski Jenna    13.10.1999

18.5       (-99/57,57) 117 kg (52+65) 162,407 p.

7.9         (-99/57,68) 124 kg (54+70) 171,905 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Koski Paula     13.12.1976

26.1    (-76/80,90) 120 kg N40SE (48+72 N40SE) 138,036 p.

16.3     (-76/81,59) 126 kg N40SE (51 N40SE+75 N40SE) 144,405 p.

23.3     (-76/81,07) 126 kg (54 N40SE+72) 144,806 p.

13.4     (-76/81,25) 129 kg N40SE (50+79 N40SE) 148,111 p.

17.6      (-76/81,95) 122 kg (48+74) 139,56/164,12 p.

30.6      (-76/82,41) 130 kg N40SE (50+80 N40SE) 148,354 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Luotsinen Johannes   9.4.1980

26.1    (-80/88,86) 215 kg (100+115) 250,114 p.

16.3     (-80/90,59) 224 kg (104+120) 258,392 p.

13.4      (-80/88,22) 236 kg (106+130) 275,433 p.

19.6       (-80/87,43) 230 kg (102+128) 269,52/302,41 p.

7.9         80/90,06) 222 kg (102+120) 256,737 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Löfbacka Jens                11.11.1987

26.1    (-87/106,92) 207 kg (92+115) 224,288 p.

16.3    (1987/109.5) 197 kg (90+107) 211.851p

23.3     (-87/107,91) – (-+0)

8.6        (-87/109,12) 200 kg (90+110) 215,309 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mustasaari Eija            27.4.1978

16.3      (-78/64,94) 135 kg (61 N40SE+74) 173,759 p.

23.3      (-78/64,87) 131 kg (56+75) 168,717 p.

13.4      (-78/62,5) 136 kg (60+76) 179,109 p.

18.5      (-78/63,98) 134 kg (59+75) 173,997 p.

17.6       (-78/63,03) 131 kg (58+73) 171,64/197,21 P.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mäntylä Juha               8.6.1966

17.1   (-66/93,10) 167 kg (77+90) 190,426 p.

26.1     (-66/92,63) 169 kg (77+92) 193,112 p.

21.2     (-66/92,78) 150 kg (70+80) 171,286 p.

16.3     (-66/89,13) 135 kg (65+70) 156,837 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Oikarainen Juho         4.4.1995

26.1     (-95/89,10) 163 kg (71+92) 189,395 p.

13.4      (-95/90,22) 164 kg (74+90) 189,515 p.  ( rentosarja/jv )

8.6        (-95/93,58) 176 kg (76+100) 200,263 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Paananen Mika          29.4.1971

26.1    (-71/79,73) 148 kg (63+85) 181,368 p.

21.2     (-71/79,40) 151 kg (65+86) 185,441 p.

16.3      (-71/80,05) 158 kg (70+88) 193,224 p.

13.4       (-71/79,79) 155 kg (65+90) 189,872 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Palosaari Eerika         14.4.2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

Poranen Kalle              

--------------------------------------------------------------------------------------------

Roukala Markku        20.6.1970

26.1      (-70/100,50) 212 kg M45SE (101 M45SE+111 M45SE) 234,650 p.

21.2       (-70/103,95) 140 kg (60+80) 153,122 p.

14.4      (-70/99,43) 216 kg (101+115) 240,02 p.

17.6       (-70/100,15) 220 kg (100+120) (243,82/307,94 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Roukala Rebekka       14.6.1996

26.1    (-96/96,25) 150 kg (67+83) 161,594 p.

23.3    (-96/96,70) 148 kg (64+84) 159,204 p.

20.4    (-96/96,60) – (-+0)

18.5    (-96/96,59) – (64+0)

8.6      (-96/96,67) – (64+0)

30.6     (-96/96,10) 145 kg (65+80) 156,285 p.

7.9        (-96/96,84) 138 kg (61+77) 148,379 p

--------------------------------------------------------------------------------------------

Roukala Rene           8.11.1998

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rättyä Keijo              18.11.1968

26.1    (-68/95,18) 224 kg M50SE (98+126 M50SE) 253,136 p.

16.3     (-68/97,64) 220 kg M50SE (95 M50SE+125 M50SE) 246,145 p.

23.3     (-68/95,83) 225 kg M50SE (98+127 M50SE) 253,579 p.

14.4     -68/95,94) 230 kg M50SE (100+130 M50SE) 259,096 p.

16.6      (-69/97,70) 226 kg M50SE (99 M50SE+127 M50SE) 252,80/323,33 p.

30.6      (-68/98,20) 236 kg M50SE (105 M50SE+131 M50SE) 263,471 p.

7.9        (-68/97,6) 222 kg (97+125) 248,422 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rättyä Vilma            15.11.2006

26.1    (-06/48,16) 77 kg (34+43) 121,731 p.

9.2       (-06/48,43) 80 kg (36+44) 125,918 p.

23.3     (-06/49,77) 84 kg (37+47) 129,442 p.

6.4        (-06/50,80) 78 kg (34+44) 118,339 p

4.5        -06/50,72) 86 kg (39+47) 130,631 p.

30.6       (-06/51,57) 81 kg (36+45) 121,514 p.

24.7       -06/52,60) 83 kg (37+46) 122,715 p

22.8       (-06/53,36) 88 kg (40+48) 128,762 p.

7.9         (-06/52,69) 77 kg (37+40) 113,703 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Salmela Eetu           30.8.2000

--------------------------------------------------------------------------------------------

Salmi Seppo          11.2.1966

17.1   (-66/101,31) 145 kg (60+85) 160,027 p.

21.2    (-66/101,98) 150 kg (60+90) 165,156 p.

16.3     (-66/100,70) – (-+0)

14.4     (-66/102,65) 110 kg (45+65) 120,835 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Seppälä Arto         26.5.1962

26.1    (-62/106,15) 182 kg M55SE (82 M55SE+100 M55SE) 197,665 p.

21.2      (-62/101,79) 188 kg (83+105) 207,133 p.

12.4       (-62/106,42) 182 kg (80+102) 197,501 p.

15.6       (-62/106,4) 185 kg (83+102) 200,77/288,5 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Simi Olavi                    22.7.1951

21.2       (-51/106,58) 116 kg (50+66) 125,818 p.

16.3       (-51/106,55) 120 kg (52+68) 130,129 p.

12.4        (-51/105,3) 120 kg (50+70) 130,676 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Simonen Antti                1981

21.2     (-81/77,52) 170 kg (80+90) 211,422 p.

11.3      (-81/77,88) 170 kg (80+90) 210,901 p.

13.4      (-81/77,37) 185 kg (83+102) 230,315 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Suomala Tomi        15.5.2000

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tokola Anna-Maria    28.4.1987

22.8       (-87/68,85) 150 kg (65+85) 186,778 p.

7.9         (-87/67,05) 160 kg (70+90) 202,183 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Torvi Pekka          14.9.1956

17.1   (-56/78,80) 110 kg (50+60) 135,624 p.

21.2    (-56/79,10) 114 kg (52+62) 140,277 p.

16.3     (-56/78,53) 113 kg (53+60) 139,574 p.

12.4     (-56/79,6) 123 kg (57+66) 150,858 p.

8.6        (-56/80,13) 130 kg (62+68) 158,900 p

30.6       (-56/80,28) 115 kg (55+60) 140,431 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Torvi Sami             13.1.1987

26.1     (-87/72,85) 230 kg (104+126) 296,059 p.

17.2      (-87/72,64) 227 kg (102+125) 292,683 p.

23.3       (-87/74,33) 230 kg (105+125) 292,698 p.

8.6          (-87/77,20) 233 kg (103+130) 290,415 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kisat joissa mukana alueemme nostajia:

14.1 jv-Rautio ( ei tilastoitu )

17.1 jv/pk Kalajoki ( pk tilastoitu )

18.1 jv/pk Lohtaja ( pk tilastoitu )

26.1 pm Rautio

26.1 pm Oulu

7.2  Helsingin kuukausikisat

9-10.2 Peruskoululaisten kisat Kalajoki

16-17.2  SM M+N  Helsinki

21.2  jv/pk   Rautio

23.2  jv/pk Lohtaja

9.3   jv/pk  Lohtaja

11.3 jv/pk  Kalajoki

16.3  Masters pm + 17v ks Rautio

16.3 ks. Rovaniemi

16.3 pk. Vaasa

23.3 Piiriottelu Lohtaja

6.4 Junior Cup 2/4 Rovaniemi

12.4 EM Batumi Georgia

12-14.4 Masters SM Rovaniemi

13.4 Opiskelijat SM Tampere

15.4 jv Rautio ( ei tilastoitu )

20.4 ks. Oulu

4-5.5 15-17v. SM Rovaniemi ( OAK )

10.5 KJ jv. Kokkola ( ei tilastoitu )

18.5 ks. Rautio

8.6 ks Kalajoki ( Simon kisat )

12-19.6 Masters EM Rovaniemi

30.6 Hanskin Puntti ks.

20.7 ks Oulu

24.7 Junior Cup Rovaniemi

17-18.8 20-23v. SM Pori

16-18.8 Masters MM Montreal

22.8 ks. Rautio

7.9 Pohjois-Suomen mestaruuskilpailut Lohtaja

7.9 Junior-Cup. Pohjois-Suomen syyskisa


 

torstai, 8. marraskuu 2018

K-P:n painonnostotilastot 1.11.2018-31.12.2019

Naiset:

N45kg

N49kg

Vilma Rättyä  RK  80 kg ( 36+44 )

Katri Kyösti KJ  60 kg  ( 25+35 )

N55kg

Satu Niemelä KJ  120 kg ( 54+66 )

Vilma Rättyä RK  88 kg ( 40+48 )

Nea Luokkanen KJ  83 kg ( 36+47 )

Hanna Kyösti  KJ  75 kg  ( 29+46 )

N59kg

Jenni Puoliväli  KJ  150 kg ( 67+83 )

Jenna Koski RK 124 kg ( 54+70 )

Satu Niemelä KJ  122 kg  ( 52+70 )

Elisa Jäppinen KJ  97 kg  ( 43+54 )

Marika Harju LoVe 94 kg ( 41+53 )

N64kg

Jenni Puoliväli KJ  155 kg ( 70+85 )

Fanni Niemelä KJ  153 kg ( 65+88 )

Julia Anttila KJ  140 kg ( 58+82 )

Eija Mustasaari RK 136 kg ( 60+76 )

Gerta Jurgenson RK  117 kg  ( 55+62 )

Elisa Jäppinen KJ 100 kg ( 45+55 )

Marika Harju LoVe  92 kg  ( 41+51 )

Tiina Nevanperä KJ  86 kg ( 37+49 )

N71kg

Anna-Maria Tokola RK 160 kg ( 70+90 )

Fanni Niemelä KJ  154 kg  ( 67+87 )

Eija Mustasaari RK 135 kg  ( 61+74 )

Gerta Jurgenson RK  117 kg ( 56+61 )

Riikka Nissilä LoVe 114 kg ( 52+62 )

Tiina Nevanperä KJ  94 kg ( 39+55 )

Paula Haapoja  LoVe  82 kg  ( 35+47 )

N76kg

Helmi Nauha KJ  135 kg  ( 58+77 )

N81kg

Paula Koski RK 120 kg ( 48+72 )

Pirjo Korkeasaari RK 104 kg ( 42+62 )

N87kg

Paula Koski RK  130 kg ( 50+80 )

Pirjo Korkeasaari RK 100 kg ( 40+60 )

Anne Kumpula KJ  100 kg ( 42+58 )

Katja Niemi KJ  78 kg ( 32+46 )

N+87kg

Rebekka Roukala RK  150 kg ( 67+83 )

Jonna Liius KJ 134 kg ( 59+75 )

Mervi Manderbacka KJ 105 kg ( 40+65 )

Katja Niemi KJ  77 kg  ( 32+45 )

Miehet:

M55kg

Daniel Heikkilä KJ  100 kg ( 42+58 )

Juho Kyösti KJ 70 kg  ( 32+38 )

M61kg

M67kg

Miro Manderbacka KJ 143 kg ( 65+78 )

Jarmo Lemström LoVe 70 kg ( 35+35 )

M73kg

Sami Torvi RK  230 kg ( 104+126 )

Olli Keskisipilä RK 187 kg ( 87+100 )

Marko Kiviniemi LoVe  160 kg ( 75+85 )

Janne Kähtävä  KJ  154 kg  ( 67+87 )

Miro Manderbacka KJ 153 kg ( 70+83 )

Jarmo Lemström LoVe  150 kg ( 66+84 )

Hannu Karhula Love  143 kg ( 65+78 )

Heikki Niemi KJ  100 kg ( 70+30 )

M81kg

Sami Torvi RK  233 kg ( 103+130 )

Suthat Duangprom Love  215 kg ( 95+120 )

Jaakko Hihnala RK  195 kg  ( 85+110 )

Mikko-Pekka Forsell LoVe  186 kg ( 80+106 )

Antti Simonen RK 185 kg ( 83+102 )

Heikki Rautapuro LoVe  184 kg ( 81+103 )

Marko Kiviniemi LoVe  166 kg  ( 75+91 )

Janne Kähtävä  KJ  164 kg ( 72+92 )

Mika Paananen RK  158 kg  ( 70+88 )

Pentti Etelämäki LoVe  156 kg ( 70+86 )

Heikki Niemelä LoVe  148 kg ( 63+85 )

Heikki T. Niemi KJ  145 kg ( 70+75 )

Hannu Karhula LoVe  138 kg ( 63+75 )

Juha Niemi KJ  133 kg  ( 58+75 )

Pekka Torvi RK  130 kg ( 62+68 )

M89kg

Johannes Luotsinen RK 236 kg ( 106+130 )

Petri Ylimäki LoVe  225 kg ( 100+125 )

Jaakko Hihnala RK  220 kg ( 97+123 )

Jorma Jokela LoVe 190 kg ( 85+105 )

Olli Kainu KJ  185 kg ( 80+105 )

Simo Hietala KJ 176 kg ( 76+100 )

Pentti Nuorala KJ  175 kg ( 85+90

Pentti Etelämäki  LoVe  158 kg  ( 71+87 )

Heikki Niemelä LoVe  150 kg ( 64+86 )

Raimo Andersson LoVe  120 kg  ( 55+65 )

Aleksi Aro  KJ  91 kg  ( 36+55 )

M96kg

Keijo Rättyä RK  230 kg  ( 100+130 )

Petri Ylimäki LoVe 227 kg ( 104+123 )

Johannes Luotsinen 224 kg ( 104+120 )

Veli-Matti Nissilä LoVe 207 kg ( 92+115 )

Hannu Niemi KJ 200 kg ( 92+108 )

Juha Korri LoVe  191 kg ( 84+107 )

Juho Oikarainen RK 176 kg ( 76+100 )

Simo Hietala KJ 172 kg ( 77+95 )

Juha Mäntylä  RK 169 kg  ( 77+92 )

Jukka Ainali RK 163 kg ( 64+99 )

M102kg

Rene Roukala RK 258 kg ( 110+148 )

Tuomas Savolainen LoVe  242 kg  ( 106+136 )

Keijo Rättyä RK 236 kg ( 105+131 )

Jarkko Kangas KJ  230 kg ( 100+130 )

Markku Roukala RK 220 kg ( 100+120 )

Petri Hakkarainen AnsU  210 kg ( 90+120 )

Hannu Niemi KJ 201 kg ( 95+106 )

Juha Korri LoVe  195 kg  ( 84+111 )

Arto Seppälä RK  188 kg ( 83+105 )

Jukka Ainali RK  171 kg ( 70+101 )

Sakari Heikkilä RK  166 kg ( 66+100 )

Seppo Salmi RK  150 kg  ( 60+90 )

Janne Heikkinen KJ  140 kg ( 60+80 )

M109kg

Jani Heikkinen KJ   329 kg  ( 145+184 )

Samu Karjalainen KJ  257 kg ( 117+140 )

Jarkko Kangas  KJ  229 kg ( 102+127 )

Jens Löfbacka RK  207 kg ( 92+115 )

Arto Seppälä RK  185 kg ( 83+102 )

Sakari Heikkilä RK 170 kg ( 69+101 )

Aki Kähtävä KJ 150 kg ( 65+85 )

Markku Roukala RK 140 kg ( 60+80 )

Olavi Simi RK 120 kg ( 52+68 )

Seppo Salmi RK 110 kg ( 45+65 )

M+109kg

Jarkko Kangas KJ  220 kg ( 100+120 )

Jani Santala LoVe  220 kg ( 90+130 )

Matti Ojala LoVe  211 kg ( 90+121 )

Jorma Särkilä LoVe 200 kg ( 90+110 )

Jens Löfbacka RK 200 kg ( 90+100 )

Arto Seppälä RK 188 kg ( 80+108 )

Sakari Heikkilä RK 165 kg ( 65+100 )

Mikko Niemi LoVe  165 kg ( 75+90 )

Aki Kähtävä KJ 145 kg ( 60+85 )

 

torstai, 8. marraskuu 2018

Piirinennätykset miehet, naiset ja standardit:

M55   54     70     124

M61   60     75     135

M67   75     95     170

M73   Sami Torvi 104 Sami 126 Sami 230

M81   Sami Torvi 105 Sami 130 Sami 233

M89   Johannes Luotsinen 106 Standardi 130 Johannes 236

M96  Johannes Luotsinen   104  Standardi133 Standardi  235

M102  Rene Roukala 110  Rene 148  Rene 258

M109   Jani Heikkinen 145  Jani  184  Jani  329

M+109  108   142    250

N45  35 - 45 - 80

N49  40 - 50 - 90

N55  Satu Niemelä 54 Satu 67 Satu 120

N59  Jenni Puoliväli 67 Jenni 83  Jenni 150

N64  Jenni Puoliväli 70  Fanni Niemelä 88 Jenni 155

N71  Anna-Maria Tokola 70 Anna-Maria 90 Anna-Maria 160

N76 Standardi 61 Helmi Nauha 77 Standardi 135

N81  63 - 77 - 140

N87  65 - 80 - 145

N+87 Standardi 67 Rebekka Roukala 84 Standardi150

 

sunnuntai, 21. tammikuu 2018

Lisenssinostajat seuroittain 2018

AnsU:

 Hakkarainen Petri              24.5.1976          M

 20.1   (-76/99,10) 225 kg (100+125) 250,330 p.

 14.4  (-76/99,34) 214 kg (90+124) 237,878 p.

 30.6   (-76/96,22) 215 kg (95+120) 241,921

--------------------------------------------------------------------

KJ:

 Alahäivälä Heidi               18.3.1981             M

 25.1  (-81/67,9) 96 kg (45+51) 120,457 p.

 22.2  (-81/67) 90 kg (40+50) 113,776 p.

 14.4   (-81/65,38) 96 kg (46+50) 123,076 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Alasuvanto Ossi                        2008

 10.2           (-08/27,25) 37 kg (17+20) 114,882 p.  pk.

 22.2           (-08/27,5) 37 kg (16+21) 113,616 p.  ks.

 9.6            (-08/27,40) 40 kg (18+22) 123,371 p   jv

 30.6           (-08/27,62) 40 kg (17+23) 122,183 p.  pk

 25.7           (-08/27,60) 39 kg (17+22) 119,232 p.  pk

 8.9             (-08/27,22) 40 kg (18+22) 124,363 p.  pk

 29.9            (-08/28,08) 40 kg (19+21) 119,78 p.

 20.10          (-08/28,80) 46 kg (20+26) 133,663 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anttila Julia                               1.1.2002

22.2     (-02/58,5) 94 kg (38+56) 129,103 p.

17.3   (-02/59,56) 104 kg (40+64) 141,177 p.

28.4   (-02/60,27) 110 kg (45+65) 148,192 p.

27.5    (-02/55,84) 115 kg (47+68) 162,970 p.

29.12  (-02/62,80) 129 kg (55+74) 169,394 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Haapalehto Henna              26.2.1997

17.3  (-97/64,01) 85 kg (37+48) 110,340 p

28.4   (-97/65,15) 94 kg (40+54) 120,759 p.

9.6     (-97/63,75) 98 kg (42+56) 127,525 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Heikkilä Daniel                            2005

 30.6   (-05/43,13) 72 kg (30+42) 136,990 p.

 8.9     (-05/45,67) 75 kg (32+43) 135,551 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Heikkinen Jani                   20.7.1994

 20.1  (-94/103,35) 318 kg (142+176) 348,498 p

 24.2  (-94/104,70) 327 kg (145+182) 356,776 p.

 31.3  (-94/104,60) 327 kg (147+180) 356,891 p.

 1.9    (-94/104,69) 315 kg (138+177) 343,694 p.

 20.10  (-94/103,75) 308 kg (138+170) 337,090 p.

 8.11     (-94/105,80) 313 kg  (141+172)   340,311 p.

 15.12   (-94/104,22) 691,312 p. (351,464+339,848) 311 kg (135+176)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Heikkinen Janne                3.4.1968              M

 20.1  (-68/106,15) 170 kg (75+95) 184,632 p.

 25.1  (-68/104,8) 178 kg (77+101) 194,146 p.

 22.2  68/106,3) 178 kg (76+102) 193,232 p.

 17.3   (-68/107,70) 181 kg (76+105) 195,659 p.

 15.4   (-68/107,06) 180 kg (74+106) 194,951 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hietala Simo                     3.6.1979               M

 20.1  (-79/85,20) 165 kg (70+95) 195,684 p.

 14.4   (-79/84,10) 169 kg (77+92) 201,672 p

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Härmä Kauko                    31.1.1964             M

 25.1  (-64/72,6) 141 kg (65+76) 181,856 p.

 17.3   (-64/72,50) 141 kg (65+76) 182,001 p.

 15.4  KJ (-64/68,46) 142 kg (65+77) 189,666 p

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jäppinen Arttu                  29.6.2000

 20.1 (-00/60,20) 130 kg (65+65) 188,940 p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jäppinen Elisa                   21.4.2005

 25.1  (-05/60,45) 55 kg (25+30) 73,955 p.

 10.2  (-05/58,95) 63 kg (28+35) 86,094 p.

 22.2  05/58,55) 65 kg (30+35) 89,223 p

 29.9   (-05/56,83) 67 kg (32+35) 93,81 p.

 29.12  (-05/56,91) 77 kg (34+43) 107,715 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jäppinen Niko                   xx.x.1976             M

 19.3     (-76/104,8) 135 kg (65+70) 147,245 p.

 14.4     (-76/103,83) 130 kg (60+70) 142,241 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kainu Olli                                  1989

9.6    (-89/82,95) 195 kg (85+110) 234,258 p

20.10  (-89/81,35) 200 kg (87+113) 242,596 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Karjalainen Samu             21.4.1996

 20.1  (-96/92,50) 243 kg (113+130) 277,833 p.

 10.3   (-96/97,86) 260 kg (115+145) 290,649 p.

 28.4  (-96/100,00)  (0+-)

 9.6    (-96/101,50) 270 kg (120+150) 297,781 p.

 19.8   (-96/102,62) 269 kg (120+149) 295,527 p.

 1.12    (-96/102,48) 257 kg (117+140) 282,479 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kumpula Anne                  2.8.1969                 M

 25.1  (-69/86,6) 101 kg (43+58) 112,956 p.

 10.3  (-69/85,32) 97 kg (39+58) 109,123 p

 15.4   (-69/85,79) 98 kg (41+57) 110,007 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kåla Ben                            1989

9.6      (-89/92,85) 177 kg (80+97) 202,054 p.

20.10   (-89/98,00) 185 kg (80+105) 206,695 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kähtävä Aki                      20.10.1964              M

 25.1   (-64/108,6) 137 kg (57+80) 147,706 p.

 15.4   (-64/104,64) 144 kg (60+84) 157,143 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kähtävä Janne                 26.9.2002

 20.1  (-02/65,55) 127 kg (52+75) 174,329 p.

 11.2  (-02/66,58) 126 kg (51+75) 171,244 p.

 22.2  (-03/66,95) 130 kg (56+74) 176,064 p.

 10.3  (-02/66,24) 127 kg (52+75) 173,499 p.

 28.4  (-02/67,15) 130 kg (57+73) 175,734 p

 26.5   (-02/69,44) 138 kg (60+78) 182,731 p.

 25.7   (-02/68,60) 141 kg (61+80) 188,094 p

 8.9      (-02/70,74) 146 kg (61+85) 191,186 p.

 29.9     (-02/70,40) 142 kg (60+82) 186,48 p.

 20.10   (-02/71,90) 156 kg (68+88) 202,336 p.

 1.12     (-02/73,01) 155 kg (70+85) 199,267 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kyösti  Juho                             2006

 10.2   (-06/40,48) 44 kg (19+25) 88,843 p.

 19.3   (-06/43,2) 39 kg (17+22) 74,092 p.

 30.6   (-06/43,13) 46 kg (18+28) 87,521 p.

 25.7   (-06/44,20) 46 kg (20+26) 85,594 p.

 29.9   (-06/44,73) 57 kg (25+32)  104,93 p.

 20.10  (-06/45,30) 60 kg (27+33) 109,221 p.

 1.12    (-06/47,37) 63 kg (30+33) 110,310 p.

 29.12  (-06/46,90) 66 kg (30+36) 116,556 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Laasanen Tiia                           1992

 20.10    (-92/61,70) 111 kg (46+65) 147,350 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Liius Jonna                      31.1.1985

 20.1    (-85/109,85) 112 kg (47+65) 116,375 p.

 22.2  (-85/108,05) 115 kg (50+65) 119,955 p

 10.3  (-85/106,83) 125 kg (55+70) 130,747 p.

 9.6    (-85/105,99) 124 kg (57+67) 129,958 p

20.10  (-85/110,30) 130 kg (57+73) 134,953 p.

1.12    (-85/109,95) 131 kg (58+73) 136,089 p.

 29.12   (-85/109,83) 131 kg (57+74) 136,123 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Manderbacka Mervi           

 14.4   (-82/110,94) 85 kg (35+50) 88,124 p

 20.10   (-82/98,15) 107 kg (43+64) 114,570 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Manderbacka Miro            7.10.2005

 20.1  (-05/54,90) 83 kg (35+48)  129,013 p.

 11.2  (-05/55,77) 89 kg (38+51) 136,709 p.

 10.3   (-05/55,23) 85 kg (37+48) 131,524 p.

 19.3   (-05/56,1) 92 kg (40+52) 140,696 p.

 28.4   (-05/58,03) 95 kg (41+54) 141,722 p

 26.5   (-05/60,79) 101 kg (43+58) 145,799 p.

 9.6     (-05/61,95) 104 kg (45+59) 148,195 p.

 30.6    (-05/62,30) 104 kg (44+60) 147,629

 25.7     (-05/62,90) 106 kg (45+61) 149,500 p.

 8.9       (-05/61,63) 113 kg (48+65) 161,589 p.

29.9      (-05/61,67) 110 kg (48+62) 157,22 p.

20.10    (-05/65,10) 121 kg (53+68) 166,834 p.

1.12      (-05/66,23) 125 kg (55+70) 170,455 p.

29.12   (-05/65,17) 126 kg (55+71) 173,607 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nauha Helmi

 10.2  (-03/69,18) 118 kg (50+68) 146,550 p.

 21.4  (-03/71,0) 111 kg (50+61) 135,957 p

 27.5  (-03/72,46) 127 kg (55+72) 153,922 p

 8.9     (-03/75,98) 120 kg (53+67) 142,06 p.

 13.10  (-03/76,40) 129 kg (58+71) 152,313 p.

 20.10   (-03/77,80) 125 kg (54+71) 146,338 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nauha Timo                       17.6.1966            M

 17.3    (-66/76,09) 142 kg (61+81) 178,383 p.

 15.4    (-66/76,65) 142 kg (63+79) 177,674 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nevanperä Tiina                9.2.1969              M

 25.1   (-69/66,3) 78 kg (35+43) 99,196 p

 22.2  (-69/66,1) 83 kg (35+48) 105,738 p

 17.3  (-69/64,72) 85 kg (35+50) 109,622 p.

 15.4    (-69/65,14) 90 kg (37+53) 115,631 p

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Niemelä Fanni                  9.3.1997 

 20.1   (-97/66,30) 146 kg (63+83) 185,675 p.

 25.2   (-97/62,67)  146 kg (66+80) 191,959 p.

 28.4   (-97/63,66) 149 kg (65+84) 194,055 p.

 28.5  (-97/64,08) 149 kg (65+84) 193,294 p

 30.6   (-97/63,00) 153 kg (66+87) 200,521 p.

 19.8   (-97/62,93) - (70+-)

 1.12     (-97/63,61) 150 kg (67+83) 195,449 p.

 29.12  (-97/63,62) 153 kg (65+88) 199,340 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Niemelä Satu                    6.4.1968             M

 20.1  (-68/55,45) 121 kg N50SE (52 N50SE+69 N50SE) 172,306 p

 17.3   (-68/55,47) 116 kg (50+66) 165,144 p.

 15.4   (-68/54,55) 122 kg N50SE (54 N50SE+68)  175,729 p.

 28.5   (-68/55,86) 120 kg (53+67) 170,014 p

 18.6    (-68/54,40) 118 kg (52+66) 170,30/217,81 p

 1.12    (-68/53,99) 120 kg N50SE(54 N50SE+66 N50SE) 174,116 p.

 29.12   (-68/55,18) 122 kg N50SE (52 N50SE+70 N50SE) 174,320 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Niemi Hannu                      1.10.1982            M

 20.1  (-82/90,70) 190 kg (87+103) 219,057 p.

 17.3   (-82/91,53) 195 kg (90+105) 223,946 p.

 14.4   (-82/94,04) 202 kg (95+107) 229,387 p

 1.12   (-82/94,42) 190 kg (90+100) 215,407 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Niemi Heikki                      11.1.1980             M

 20.1 (-80/68,30) 177 kg (82+95) 236,755 p.

 2.3   (-80/68,80) 173 kg (80+93) 230,370 p

 10.3  (-80/70,12) 153 kg (83+70) 201,407 p.

 14.4   (-80/68,28) 180 kg (84+96) 240,811 p.

 9.6     (-80/69,75) 175 kg (80+95) 231,101 p.

 22.6   (-80/68,30) - (-+0)
             

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Niemi Janne                       xx.xx.1981           M

 10.3   (-81/107,33) 180 kg (65+115) 194,792 p.

 14.4    (-81/106,95) 210 kg (90+120) 227,518 p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Niemi Jari-Matti                  6.1.1982              M

 25.1  (-82/110,4) 202 kg (91+111) 216,686 p.

 17.3   (-82/109,20)  215 kg (100+115) 231,404 p.

 14.4    (-82/107,15) 200 kg (90+110) 216,553 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Niemi Juha                        12.4.1957             M

 25.1  (-57/77,65) 125 kg (53+72) 155,319 p.

 22.2  (-57/76,45) 130 kg (55+75) 162,89 p.

 17.3   (-57/76,43) 128 kg (58+70) 160,407 p.

 13.3    (-57/76,10) 127 kg (55+72) 159,529 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Niemi Katja                                 1983              M

22.2    (-83/86,5) 66 kg (27+39) 73,846 p.

2.3     (-83/87,00) 69 kg (29+40) 77,030 p.

10.3     (-83/87,02) 70 kg (29+41) 78,139p.

17.3    (-83/87,03) 73 kg (30+43) 81,485 p.

14.4    (-83/90,07) 73 kg (28+45) 80,441 p

 9.6     (-83/89,60) 70 kg (30+40) 77,284 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nuorala Pentti                    3.10.1982              M

 25.1  (-82/87,35) 190 kg (85+105) 222,743 p.

 22.2  (-82/88,4) 190 kg (90+100) 221,544 p

 14.4   (-82/83,97)    200 kg (90+110) 238,843 p.

 1.12    (-82/87,81) 175 kg (85+90) 204,670 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rahja Emma                     22.2.1998

 30.6    (-98/67,00) 154 kg (68+86) 194,683 p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Roukala Rami                   16.2.1989

 20.1  (-89/76,90) 215 kg (95+120) 268,541 p. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

LoVe:

 Björk Anna-Kaisa               xx.xx.1980           M

 2.3  (-80/63,50) 96 kg (38+58) 125,218 p

 14.4   (-80/61,89) 96 kg (38+58) 127,195 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Etelämäki Pentti                27.3.1963           M

 20.1  (-63/84,25) 155 kg (70+85) 184,807 p. 

 2.2   (-63/84,0) 160 kg (72+88) 191,041 p.

 15.4   (-63/85,34) 150 kg (70+80) 177,757 p

 29.12  (-63/79,94) – (-+0)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Harju Marika                      23.4.1972           M

 20.1  (-72/59,50) 85 kg (38+47) 115,460 p

 17.3  (-72/58,86) 84 kg (37+47) 114,906 p.

 15.4   (-72/57,64) 82 kg (37+45) 113,732 p.

 30.6   (-72/59,50) 82 kg (36+46) 111,385 p.

 29.9   (-72/60,32) 84 kg (37+47) 113,10 p.

 28.10  (-72/60,04) 90 kg (40+50) 121,544 p.

 29.12  (-72/60,43) 92 kg N45SE (41 N45SE+51 N45SE) 123,734 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jokela Jorma                     26.3.1964            M

 20.1  (-64/84,45) 156 kg (65+91) 185,789 p.

 17.3   (-64/84,85) 177 kg (77+100) 210,325 p.

 15.4    (-64/84,08) 175 kg (78+97) 208,856 p

 1.12     (-64/86,95) 171 kg M50SE (75 M50SE+96 M50SE) 200,89 p.

 29.12   (-64/88,10) 187 kg M50SE (82 M50SE+105 M50SE) 218,379 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Karhula Hannu                  30.6.1959             M

 20.1  (-59/68,90) 138 kg (64+74) 183,601 p.

 2.3   (-59/72,00) 125 kg (57+68) 161,997 p.

 17.3   (-59/71,56) 132 kg (61+71) 171,682 p.

 15.4   (-59/73,04) 135 kg (61+74) 173,514 p.

 30.6   (-59/72,32) 138 kg (63+75) 178,385

 29.6   (-59/72,36) 111 kg (50+61) 143,43 p.

 28.10  (-59/72,30) 134 kg (61+73) 173,242 p.

 1.12    (-59/71,95) 137 kg M55SE (61 M55SE+76 M55SE) 177,621 p.

 29.12  (-59/72,82) 142 kg M55SE (65 M55SE+77 M55SE) 182,828 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Korri Juha                           10.2.1963             M

 20.1  (-63/93,65) 196 kg (86+110) 222,952 p.

 2.2  (-63/97,0) 192 kg (81+111) 215,362 p.

 15.4   (-63/95,74) 177 kg (75+102) 199,556 p

 29.12  (-63/95,00) 189 kg M55SE (83 M55SE+106 M55SE) 213,745 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiviniemi Marja-Riikka         xx.x.1979              M

2.2   (-79/88,0) 110 kg (45+65) 122,264 p.

17.3   (-79/89,45) 104 kg (42+62) 114,892 p.

14.4   (-79/91,06) 112 kg N35SE (46 N35SE+66 N35SE)  122,933 p.

28.4   (-79/91,49) 117 kg N35SE (50 N35SE+67 N35SE   128,207 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiviniemi Marko                   9.7.1967              M

2.2  (-67/75,5) 165 kg (75+90) 208,163 p

17.3  (-67/75,12) 177 kg (81+96) 223,926 p.

15.4   (-67/75,47) 173 kg (78+95) 218,304 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Lemström Jarmo                          1960              M

 15.4     (-60/67,20) 143 kg (63+80) 193,217 p.

 30.6       -60/68,45) 143 kg (63+80) 191,018

 29.9       (-60/66,87) 145 kg (64+81) 196,52 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Miettinen Sami                    xx.x.1978             M

2.2    (-78/97,7) 207 kg (96+111) 231,545 p.

2.3   (-78/97,70) 210 kg (90+120) 234,901 p.

14.4   (-78/97,65) 206 kg (90+116) 230,472 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Niemelä Heikki                   27.9.1947              M

 20.1  (-47/81,75) 142 kg (61+81) 171,821 p. 

 17.2  (-47/80,70) 144 kg (62+82) 175,378 p.

 17.3   (-47/81,04) 139 kg (64+75) 168,929 p.

 13.4   (-47/81,19) 140 kg (60+80) 169,985 p.

 9.6     (-47/81,70) 147 kg (62+85) 177,925 p.

17.6    (-47/81,70) 145 kg (63+82) 175,50/335,21 p.

18.8    (-47/81,90) 133 kg (58+75) 160,78/307,10 p.

1.12    (-47/83,05) 150 kg M70SE (64 M70SE+86 M70SE) 180,092 p.

29.12   (-47/80,83) 148 kg M70SE (63 M70SE+85 M70SE) 180,102 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Niemi Mikko                       23.10.1965              M

 20.1  (-65/122,40) 145 kg (70+75) 151,282 p.

 2.2   (-65/122,5) 120 kg (60+60) 125,175 p.

 15.4  (-65/120,82) 120 kg (60+60) 125,590 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nissilä Ansa-Olivia                        2005

30.5    (-05/61,40) 73 kg (30+43) 97,200 p.

30.6    (-05/62,50) 81 kg (35+46) 106,675 p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nissilä Riikka                     22.10.1984

 20.1 (-84/66,50) 96 kg (43+53) 121,878 p.

 17.3  (-84/66,63) 100 kg (50+50) 126,815 p.

 29.9   (-84/68,49) 106 kg (48+58) 132,36 p.

 28.10  (-84/68,11) 109 kg (49+60) 136,535 p.

 1.12    (-84/68,91) 112 kg (51+61) 139,395 p.

 29.12  (-84/69,01) 110 kg (48+62) 136,798 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nissilä Veli-Matti                 21.4.1983                M

 20.1  (-83/91,20) 205 kg (90+115) 235,793 p

 2.2  (-83/92,2) 217 kg (96+121) 248,444 p.

 14.4   (-83/94,63) 216 kg (97+119) 244,664 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ojala Matti                         20.1.1963                 M

 20.1  (-63/134,00) 195 kg (81+114) 199,693 p.

2.2  (-63/131,0) 201 kg (86+115) 206,694 p.

 17.3   (-63/126,90) 190 kg (80+110) 196,638 p.

 15.4    (-63/125,33) 180 kg (80+100) 186,790 p

 29.12   (-63/131,86) 196 kg M55SE  (86 M55SE+110 M55SE) 201,304 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Puustinen Elli-Noora          25.5.2002

 20.1  (-02/62,10) 90 kg (40+50) 118,996 p.

 30.6   (-02/61,50) 94 kg (43+51) 125,035 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rautapuro Heikki               14.9.1968               M

 20.1  (-68/82,00) 150 kg (65+85) 181,225 p.

 2.2  (-68/83,7) 160 kg (70+90) 191,371 p

 17.3  (-68/81,70) 170 kg (75+95) 205,764 p

 15.4   (-68/81,11) 182 kg (80+102) 221,091 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Savolainen Tuomas           28.6.1985

 20.1  (-85/107,45) 235 kg (100+135) 254,221 p

 2.3    (-85/110,50) 243 kg (103+140) 260,595 p.

 30.5   (-85/104,50) 230 kg (100+130) 251,105 p.

 9.6     (-85/104,25) 245 kg (110+135) 267,699 p.

 8.9     (-85/103,65) 240 kg (110+130) 262,755 p.

 1.12    (-85/101,47) 242 kg (106+136) 266,928 p.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Särkilä Jorma                     19.5.1976               M

 20.1  (-76/125,90) 160 kg (70+90) 165,871 p

 2.2   (-76/130,0) 150 kg (70+80) 154,478 p.

 2.3   (-76/128,50) - (85+0)

 17.3   (-76/126,40) - (0+-)

 14.4   (-76/127,74) 180 kg (83+97) 186,031 p.

 29.12  (-76/128,78) 200 kg (90+110) 206,359 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tervanen Petteri               13.1.1977                 M

 20.1  (-77/70,80) 141 kg (66+75) 184,546 p.

 2.2  (-77/71,7) 152 kg (71+81) 197,468 p.

 17.3   (-77/68,12) 158 kg (76+82) 211,685 p

 14.4  (-77/67,71) 162 kg (77+85) 217,858 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulvi Vesa                            xx.xx.1970               M

2.3   (-70/90,00) 105 kg (45+60) 121,465 p.  jv.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ylimäki Petri                       xx.x.1977                 M

1.2  (-77/87,10) 190 kg (80+110) 223,035 p.

1.3  (-77/88,80) 200 kg (90+110) 232,734 p.

14.4  (-77/83,70) 215 kg (95+120) 257,155 p.

--------------------------------------------------------------------

RK:

 Ainali Jukka                        23.5.1964                  M

 20.1  (-64/93,90) 172 kg (71+101) 195,438 p.

 17.3   (-64/97,72) 181 kg (74+107) 202,447 p.

 15.4  (-64/93,85) - (71+-)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Heikkilä Sakari                    14.1.1957                M

 20.1  (-57/104,50) 175 kg (70+105) 191,059 p.

 27.1  (-57/104,48) 179 kg  (71+108) 195,438 p.

 17.3   (-57/104,93) 165 kg (65+100) 179,892 p.

 13.4   (-57/104,00) 160 kg (65+95) 174,967 p.

 28.10  (-57/109,07) 165 kg (65+100) 177,655 p.

 1.12    (-57/109,11) 165 kg M60SE (65 M60SE+100 M60SE) 177,635 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hihnala Jaakko                      xx.xx.1989

 10.3    (-89/84,80) 211 kg (96+115) 250,797 p.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 Järvinen Lauri                       12.2.1946               M

 27.1  (-46/74,28) 100 kg (42+58) 127,308 p.

 17.3   (-46/72,99) 52 kg (26+26) 66,861 p.

 13.4   (-46/66,61) 75 kg (33+42) 101,902 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jurgenson Gerta                  19.5.2006

 27.1  (-06/50,81) 60 kg (26+34) 91,016 p.

 10.2  (-06/51,67) 70 kg (30+40) 104,862 p.

 17.3  (-06/53,82) 66 kg (29+37) 95,797 p

 21.4  (-06/55,1) 74 kg (33+41) 105,842 p

 28.4  (-06/56,64) 77 kg (34+43) 108,063 p

 28.5   (-06/54,83) 69 kg (30+39) 99,031 p.

 25.7   (-06/58,50) 77 kg (32+45) 105,755 p.

 8.9     (-06/61,24) 86 kg (39+47) 113,363 p.

 29.9    (-06/61,42) 82 kg (34+48) 109,16 p.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Keskisipilä Olli                    27.4.1977

 28.4   (-88/76,30) 195 kg (90+105) 244,596 p

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Korhonen Mikko                  6.3.1977                  M

 20.1   (-77/104,80) 115 kg (45+70) 125,431 p.,  

 2.2    (-77/104,0) 115 kg (45+70) 125,757 p.

 14.4    (-77/103,58) 132 kg (50+82) 144,549 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Korkeasaari Pirjo                22.7.1970                 M

 20.1   (-70/77,75) 117 kg (52 N45SE+65) 137,013 p.

 17.3   (-70/77,72) 123 kg (53+70) 144,065 p 

 15.4   (-70/77,85) 123 kg (53+70) 143,953 p.

 28.4   (-70/78,36) 129 kg (57 N45SE+72) 150,522 p

 8.9     (-70/80,13) 114 kg (47+67) 131,687 p.

 28.10  (-70/82,13) 118 kg (50+68) 134,855 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Koski Jenna                       13.10.1999

 20.1   (-99/56,35) 114 kg (50+64) 160,549 p.

 10.3   (-99/55,43) 115 kg (50+65) 163,803 p

 17.3  (-99/55,47) 121 kg (54+67) 172,263 p.

 28.4   (-99/55,18) 120 kg (55+65)  171,463 p.

 18.8    (-99/54,34) 125 kg (57+68) 180,541 p.

  8.9      (-99/55,16) 123 kg (56+67) 175,794 p.

 13.10   (-99/55,20) 123 kg (55+68) 175,705 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koski Paula                                   1976         M

17.2  (-76/75,52) 106 kg (42+64) 125,854 p.

10.3  (-76/75,76) 110 kg (44+66) 130,403 p

 17.3   (-76/75,22) 114 kg (47+67) 135,613 p.

 14.4  (-76/75,69) 121 kg (50+71) 143,507 p.

 8.9    (-76/80,18) 117 kg (46+71) 135,116 p.

 28.10  (-76/79,29) 114 kg (46+68) 132,309 p.

 1.12    (-76/79,30) 115 kg N40SE (45 N40SE+70 N40SE) 133,462 p.

 29.12   (-76/81,00) 119 kg  N40SE (48 N40SE+71 N40SE) 136,812 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Luotsinen Johannes                                  M

 14.4    (-80/90,88) 217 kg (95+122) 249,972 p.

 1.12     (-80/88,89) 227 kg M35SE (102 M35SE+125 M35SE) 264,035 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Löfbacka Jens                   11.11.1987 

 20.1  (-87/106,80) 200 kg (86+114) 216,782 p.

 25.3  (-87/108,0) 205 kg (90+115) 221,407 p

 28.4   (-87/105,80)  (0+112)

 14.9   (-87/103,5) 195 kg (85+110) 213,595 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mustasaari Eija                  27.4.1978                   M

 20.1  (-78/65,65) 124 kg (54+70) 158,593 p.

 27.1  (-78/65,84) 123 kg (53+70) 157,052 p.

 17.3   (-78/63,84) 134 kg (59+75) 174,224 p.

 14.4    (-78/62,99) 128 kg (54+74) 167,772 p

  8.9      (-78/64,86) 125 kg (53+72) 161,004 p.

 28.10   (-78/64,42) 133 kg (57+76) 171,997 p.

 1.12     (-78/63,08) 132 kg N40SE (57 N40SE+75 N40SE) 172,866 p.

 29.12   (-78/64,71) 132 kg N40SE (60 N40SE+72 N40SE) 170,252 p.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mäntylä Juha                            1966

17.2  (-66/90,51) 177 kg (78+99) 204,254 p

 17.3   (-66/91,75) 192 kg (89+103) 220,276 p.

 15.4   (-66/90,80) 190 kg (87+103) 218,953 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Palosaari Eerika                14.4.2005              

 20.1  (-05/46,40) 67 kg (28+39) 109,133 p.

 10.2  (-05/47,05) 70 kg (30+40) 112,742 p.

 27.5   (-05/47,79) - (-+0)

 25.7  (-05/50,00) 64 kg (28+36) 98,275 p

 8.9      (-05/49,79) 68 kg (28+40) 104,754 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Palosaari Jimi                      6.3.2003

20.1  (-03/84,30) 171 kg (70+101 P15SE) 203,826

11.2   (-03/84,94) 170 kg (77+93) 201,906 p.

 28.4  (-03/89,30) 185 kg (83+102) 214,744 p.

26.5   (-03/89,38) 190 kg (85+105) 220,461 p

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poranen Harri                       22.3.1981               M

27.1  (-81/136,50) 160 kg (60+100) 163,336 p.

17.2  (-81/136,12) 172 kg (67+105) 175,667 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Poranen Kalle                      16.6.2005

20.1  (-05/60,70) 75 kg (35+40) 108,378 p.

 27.1  (-05/60,02) 80 kg (35+45) 116,515 p

17.2  (-05/59,85) 80 kg (35+45) 116,747 p

 28.4  (-05/60,64) 94 kg (41+53) 135,927 p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Roukala Juha                        3.8.1961                  M

27.1  (-61/137,20) 145 kg (65+80) 147,9 p

17.2  (-61/136,20) 157 kg (67+90) 160,331 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roukala Markku                   20.6.1970                 M

20.1  (-70/104,80) 210 kg (100+110) 229,048 p.

 25.1  (-70/106,65) 160 kg (70+90) 173,505 p.

 14.4  (-70/101,58) 223 kg (103+120) 245,875 p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roukala Rebekka                14.6.1996

20.1  (-96/97,10) 132 kg (62+70) 141,809 p.

17.3   (-96/96,66) 148 kg (66+82) 159,225 p.

 28.4  (-96/96,16  (64+-)

19.5   (-96/96,20) - (64+-)

9.6     (-96/96,25) 145 kg (68+77) 156,207 p.

8.9     (-96/96,25) 145 kg (65+80) 156,207 p.

29.9   (-96/96,58) 127 kg (62+65) 136,66 p.

1.12    (-96/97,32) 145 kg (65+80) 155,665 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Roukala Rene                     8.11.1998

20.1  (-98/89,30) - (-+0) 27

28.4   (-98/92,20) 250 kg (106+144) 286,227 p.

19.8  (-98/92,96) 240 kg (100+140) 273,837 p.

14.10  (-98/95,10) – (-+0)

29.12  (-98/97,63) 258 kg (110+148 M20SE) 288,672 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rättyä Keijo                        18.11.1968             M

17.3    (-68/96,40) 218 kg (98+120) 245,117 p.

15.4    (-68/96,24) 220 kg (95+125) 247,527 p.

 28.4   (-68/96,60) 223 kg ( 98+125) 250,536 p.

 19.6   (-68/95,70) - (95+-)

 29.9    (-68/96,31) 223 kg (98+125) 250,83 p.

 29.12  (-68/95,88) 220 kg M50SE  (100 M50SE+120 M50SE) 247,893 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rättyä Vilma                       15.11.2006

20.1  (-06/44,15) 68 kg (29+39) 115,437 p

10.2  (-06/43,26) 73 kg (33+40) 126,104 p.

 17.3  (-06/44,42) 70 kg (31+39) 118,221 p.

 21.4  (-06/44,2) 68 kg (30+38) 115,327 p.

 28.4   (-06/44,31) 72 kg (32+40) 121,854 p.

 28.5   (-06/44,85) 66 kg (29+37) 110,566 p.

 25.7   (-06/45,30) 67 kg (29+38) 111,309 p.

 8.9     (-06/45,06) 75 kg (34+41) 125,153 p.

 29.9    (-06/45,29) 68 kg (29+39) 112,99 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Saari Varpu                                 2003

28.5     (-03/61,44) 93 kg (42+51) 123,78 p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Salmela Eetu                       30.8.2000

17.3    (-00/81,04) 223 kg (100+123) 271,015 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Salmi Seppo                        11.2.1966              M

 27.1  (-66/100,67) 150 kg (60+90) 165,924 p

 17.2  (-66/102,20) 157 kg (72+85) 172,731 p.

 17.3   (-66/102,07) 150 kg (65+85) 165,104 p

 15.4  (-66/102,16) 166 kg (70+96) 182,659 p

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Seppälä Arto                       26.5.1962              M

 27.1  (-62/101,70) 180 kg (80+100) 198,381 p.

 17.3   (-62/101,21) 120 kg (50+70) 132,483 p.

 15.4   (-62/101,95) 171 kg (75+96) 188,297 p.

 29.12  (-62/110,26) 188 kg (80+108 M55SE) 201,745 p,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Simonen Antti                                                    M

 14.4    (-81/76,14) 188 kg (85+103) 236,085 p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tokola Anna-Maria                      1987

 25.2    87/57,03) 177 kg (77+100) 247,253 p

 28.4   (-87/59,93) 187 kg (82+105) 252,839 p

 8.9     (-87/61,94) 191 kg (85+106) 252,939 p.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Torvi Pekka                        14.9.1956               M

 27.1  (-56/84,02) 100 kg (44+56) 119,387 p.

 17.2  (-56/83,68) 133 kg (63+70) 159,096 p.

 17.3  (-56/85,15) 128 kg (58+70) 151,845 p.

 13.4   (-56/82,98) 137 kg (65+72) 164,552 p.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Torvi Sami                           13.1.1987

 27.1  (-87/72,3) 233 kg (108+125) 301,235 p.

 24.2  (-87/68,48) 230 kg (105+125) 307,150 p.

 20.10  (-87/75,15) 236 kg (108+128) 298,502 p.

 1.12    (-87/72,97) 230 kg (104+126) 295,780 p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Kisat joissa mukana alueemme nostajia 2018:

 20.1 pm Kalajoki

 25.1 pk+jv Kalajoki

 27.1 pk+jv Rautio

 27.1 Oulun pm-kisat ( Sami ulkopuolella kilp. )

 1.2  Helsingin kuukausikisat

 2.2 pk Lohtaja

10-11.2  Peruskoululaisten mestaruuskilpailut Rovaniemi

 24-25.2 SM Miehet, Naiset Tampere

 1.3 Helsingin kuukausikisat

 2.3 pk Lohtaja

 10.3 Piiriottelu Töysä

 17.3 ks. Nummela

 17.3 Masters pm + ks Rautio

 19.3 pk Kalajoki

 25.3 pk. Vaasa

 31.3  EM Bukarest Romania

 13-15.4  Masters SM Kalajoki

 21.4 Junior Cup Pohjois-Suomen kevätkisa

 28.4 Ks. Pori

 28.4 Ks. Rautio

19.5 Ks. Rovaniemi

26-27.5  17v. SM  Pori

28.5 jv/pk Rautio

30.5 jv/pk Lohtaja

9.6 Ks. Kalajoki

16-23.6 Masters EM Budapest

30.6 Hanskin Puntti pk. Alaviirre

25.7 Junior Cup 3/4  Kalajoki

18.8 Masters  MM  Barcelona

18-19.8  20, 23 SM  Rovaniemi

1.9  Suomi Ruotsi maaottelu Tampere

8.9 Pohjois-Suomen mestaruuskilpailut Rautio

8.9  Junior Cup 4/4  Rautio

14.9 pk. Vaasa

29.9  K-P.n pm 17, 20 ja 23v. + ks

13-14.10  PM 17, 20v. Kööpenhamina

20.10 Tatun kisat ks. Oulu

20.10  Junior cupin loppuhuipentuma Rovaniemi

28.10 pk Rautio

Parkano Tuomas

MM Jani

1.12 Punttimalja Kalajoki

Cupin finaali Jani

29.12 ks Lohtaja

sunnuntai, 21. tammikuu 2018

K-P:n painonnostotilastot 2018

Naiset:

 48 kg

 Vilma Rättyä RK  75 kg  ( 34+41 )

 Eerika Palosaari RK 70 kg ( 30+40 )

 53 kg

 Gerta Jurgenson RK  70 kg ( 30+40 )

 Eerika Palosaari  RK  68 kg ( 28+40 )

 58 kg

 Anna-Maria Tokola RK  177 kg ( 77+100 )

 Jenna Koski  RK  125 kg  ( 57+68 )

 Satu Niemelä KJ  122 kg  ( 54+68 )

 Julia Anttila KJ  115 kg  ( 47+68 )

 Marika Harju LoVe  82 kg  ( 37+45 )

 Gerta Jurgenson  RK  77 kg  ( 34+43 )

 Elisa Jäppinen  KJ  67 kg  ( 32+35 )

 63 kg

 Anna-Maria Tokola RK  191 kg  ( 85+106 )

 Fanni Niemelä KJ  153 kg  ( 66+87 )

 Eija Mustasaari  RK  128 kg  ( 54+74 )

 Tiia Laasanen KJ   111 kg  ( 46+65 )

 Julia Anttila  KJ  110 kg  ( 45+65 )

 Anna-Kaisa Björk LoVe  96 kg ( 38+58 )

 Elli-Noora Puustinen LoVe  94 kg ( 43+51 )

 Varpu Saari RK  93 kg  ( 42+51 )

 Marika Harju LoVe  90 kg ( 40+50 )

 Gerta Jurgenson RK  86 kg ( 39+47 )

 Ansa-Olivia Nissilä  LoVe  81 kg ( 35+46 )

 Elisa Jäppinen KJ  65 kg  ( 30+35 )

 69 kg

 Emma Rahja KJ      154 kg  ( 68+86 )

 Fanni Niemelä KJ  149 kg  ( 65+84 )

 Eija Mustasaari  RK  134 kg ( 59+75 )

 Riikka Nissilä LoVe  109 kg  ( 49+60 )

 Henna Haapalehto KJ  98 kg ( 42+56 )

 Heidi Alahäivälä  KJ  96 kg  ( 45+51 )

 Anna-Kaisa Björk LoVe 96 kg ( 38+58 )

 Tiina Nevanperä  KJ  90 kg  ( 37+53 )

 75 kg

 Helmi Nauha  KJ  127 kg   ( 55+72 )

 90 kg

 Pirjo Korkeasaari  RK 129 kg  ( 57+72 )

 Helmi Nauha  KJ  129 kg  ( 58+71 )

 Paula Koski RK  121 kg  ( 50+71 )

 Marja-Riikka Kiviniemi LoVe  110 kg  ( 45+65 )

 Anne Kumpula  KJ  101 kg  ( 43+58 )

 Katja Niemi  KJ  73  kg  ( 30+43 )

 +90 kg

 Rebekka Roukala  RK  148 kg  ( 66+82 )

 Jonna Liius KJ 130 kg  ( 57+73 )

 Marja-Riikka Kiviniemi LoVe 117 kg  ( 50+67 )

 Mervi Manderbacka KJ  107 kg ( 43+64 )

 Katja Niemi KJ  73 kg  ( 28+45 )

 

Miehet:

56 kg

Miro Manderbacka  KJ  89 kg  ( 38+51 )

Daniel Heikkilä KJ    75 kg  ( 32+43 )

Juho Kyösti  KJ  60 kg  ( 27+33 )

Ossi Alasuvanto  KJ  46 kg  ( 20+26 ) 

62 kg

Arttu Jäppinen  KJ  130 kg  ( 65+65 )

Miro Manderbacka KJ  113 kg  ( 48+65 )

Kalle Poranen RK  94 kg  ( 41+53 )

69 kg

Sami Torvi  RK  230 kg  ( 105+125 )

Heikki Niemi  KJ  180 kg  ( 84+96 )

Petteri Tervanen  LoVe  162 kg  ( 77+85 )

Jarmo Lemström  LoVe  145 kg  ( 64+81 )

Kauko Härmä  KJ  142 kg  ( 65+77 )

Janne Kähtävä  KJ 141 kg  ( 61+80 )

Hannu Karhula LoVe  138 kg  ( 64+74 )

Miro Manderbacka KJ  121 kg  ( 53+68 )

Lauri Järvinen RK  75 kg  ( 33+42 )

77 kg

Sami Torvi  RK  236 kg  ( 108+128 )

Rami Roukala  KJ  215 kg ( 95+120 )

Olli Keskisipilä  RK  195 kg ( 90+105 )

Antti Simonen RK  188 kg  ( 85+103 )

Marko Kiviniemi  LoVe  177 kg ( 81+96 )

Heikki Niemi KJ  175 kg  ( 80+95 )

Janne Kähtävä KJ  156 kg  ( 68+88 )

Petteri Tervanen LoVe  152 kg ( 71+81 )

Timo Nauha  KJ 142 kg ( 61+81 )

Kauko Härmä  KJ  141 kg  ( 65+76 )

Hannu Karhula  LoVe  138 kg  ( 63+75 )

Juha Niemi  KJ  130 kg  ( 55+75 )

Lauri Järvinen RK  100 kg  ( 42+58 )

85 kg

Eetu Salmela  RK  223 kg  ( 100+123 )

Petri Ylimäki LoVe  215 kg  ( 95+120 )

Jaakko Hihnala RK  211 kg ( 96+115 )

Pentti Nuorala KJ  200 kg  ( 90+110 )

Olli Kainu  KJ  200 kg  ( 87+113 )

Heikki Rautapuro LoVe  182 kg ( 80+102 )

Jorma Jokela  LoVe  177 kg  ( 77+100 )

Jimi Palosaari  RK  171 kg  ( 70+101 )

Simo Hietala KJ  169 kg  ( 77+92 )

Pentti Etelämäki LoVe 160 kg ( 72+88 )

Heikki Niemelä LoVe 147 kg ( 62+85 )

Pekka Torvi  RK  137 kg  ( 65+72 )

Juha Niemi  KJ  125 kg  ( 53+72 )

94 kg

Rene Roukala  RK 250 kg  ( 106+144 )

Samu Karjalainen KJ  243 kg  ( 113+130 )

Veli-Matti Nissilä LoVe 217 kg  ( 96+121 )

Johannes Luotsinen RK 217 kg ( 95+122 )

Petri Ylimäki LoVe  200 kg  ( 90+110 )

Juha Korri  LoVe  196 kg ( 86+110 )

Hannu Niemi KJ  195 kg ( 90+105 )

Juha Mäntylä  RK  192 kg  ( 89+103 )

Pentti Nuorala  KJ  190 kg ( 85+105 )

Jimi Palosaari RK  190 kg ( 85+105 )

Ben Kåla  KJ  177 kg  ( 80+97 )

Jukka Ainali  RK  172 kg ( 71+101 )

Simo Hietala KJ 165 kg ( 70+95 )

Pentti Etelämäki  LoVe  150 kg  ( 70+80 )

Pekka Torvi  RK  128 kg  ( 58+70 )

Vesa Ulvi LoVe 105 kg ( 45+60 )

105 kg

Jani Heikkinen KJ  327 kg ( 145+182 )

Samu Karjalainen KJ  270 kg ( 120+150 )

Tuomas Savolainen LoVe  245 kg ( 110+135 )

Petri Hakkarainen AnsU  225 kg ( 100+125 )

Markku Roukala  RK  223 kg ( 103+120 )

Keijo Rättyä  RK 223 kg  ( 98+125 )

Veli-Matti Nissilä LoVe  216 kg  ( 97+119 )

Sami Miettinen  LoVe  210 kg  ( 90+120 )

Hannu Niemi KJ 202 kg  ( 95+107 )

Jens Löfbacka RK  195 kg  ( 85+110 )

Juha Korri  LoVe  192 kg  ( 81+111 )

Ben Kåla  KJ  185 kg  ( 80+105 )

Jukka Ainali  RK 181 kg  ( 74+107 )

Arto Seppälä  RK  180 kg  ( 80+100 )

Sakari Heikkilä RK 179 kg ( 71+108 )

Janne Heikkinen KJ  178 kg  ( 77+101 )

Seppo Salmi RK  166 kg  ( 70+96 )

Aki Kähtävä KJ  144 kg  ( 60+84 )

Niko Jäppinen  KJ  135 kg  ( 65+70 )

Mikko Korhonen RK  132 kg  ( 50+82 )

+105 kg

Tuomas Savolainen LoVe  243 kg  ( 103+140 )

Jari-Matti Niemi KJ  215 kg  ( 100+115 )

Janne Niemi KJ  210 kg  ( 90+120 )

Jens Löfbacka  RK  205 kg  ( 90+115 )

Matti Ojala  LoVe  201 kg  ( 86+115 )

Janne Heikkinen  KJ  181 kg  ( 76+105 )

Jorma Särkilä LoVe  180 kg ( 83+97 )

Harri Poranen RK   172 kg  ( 67+105 )

Sakari Heikkilä  165 kg  ( 65+100 )

Markku Roukala  RK  160 kg  ( 70+90 )

Juha Roukala  RK  157 kg  ( 67+90 )

Mikko Niemi  LoVe  145 kg  ( 70+75 )

Aki Kähtävä  KJ  137 kg  ( 57+80 )